Projektet med ombyggnationen på hål 13 påbörjades under hösten och hålet kommer att färdigställas under säsongen 2021. Ett bra golfhål blir ännu bättre och vackrare!