Greenfeesamarbeten

Gäller för alla som har full spelrätt:

Hagge GK

50 % av ordinarie greenfee. Gäller vardagar alla tider, helger efter kl 14.00 

Högbo GK

50 % av ordinarie greenfee. Gäller vardagar alla tider, helger efter kl 14.00

Hofors GK

50 % av ordinarie greenfee. Gäller vardagar alla tider, helger efter kl.15:00

Gävle GK

50 % av ordinarie greenfee alla vardagar.

Överenskommelse om greenfee gäller från det att båda banorna öppnat med ordinarie greener.

Övriga dalaklubbar

25 % rabatt av ordinarie greenfee  alla dagar

Spel med medlem

Greenfee gäst som spelar med medlem som har fullvärdigt medlemskap och bokar in och spelar med i bollen erhåller 100kr i rabatt på ordinarie greenfee. 

Max 1 gäst/ medlem