Vision 50/50

Golfens jämställdhetsarbete

Säter Golfklubb påbörjande ett spännande och långsiktigt förändringsarbete under hösten 2019. Detta för att skapa en än mer inkluderande och jämställd golfklubb. Vi diplomerades för detta i samband med höstårsmötet 2021.

Vi vill vara en klubb som verkar för att skapa en verksamhet för framtiden och Svenska Golfförbundets modell Vision 50/50 är ett riktigt bra hjälpmedel på vägen.

Efter intresseanmälan deltog medlemmar och anställd personal i referens- och styrgrupp för uppstart arbetet.

Till vår hjälp hade vi klubbrådgivare från Svenska Golfförbundet samt processledare från RF/SISU.

Detta är ett pågående arbete  och något vi har i beaktande i vår dagliga verksamhet. 

Läs mer…