Vision 50/50

Golfens jämställdhetsarbete

Säter Golfklubb påbörjande ett spännande och långsiktigt förändringsarbete under hösten2019. Detta för att skapa en än mer inkluderande och jämställd golfklubb.

Vi vill vara en klubb som verkar för att skapa en verksamhet för framtiden och vi tror att Svenska Golfförbundets modell Vision 50/50 kan vara ett riktigt bra hjälpmedel på vägen.

Efter intresseanmälan har medlemmar och anställd personal delats in i referens- och styrgrupp.

Till vår hjälp har vi klubbrådgivare från Svenska Golfförbundet samt processledare från RF/SISU.

Arbetet är i full gång och grupperna hjälps åt att skapa ett material som sedan kommer att presenteras för styrelsen.

Läs mer…