Golfbilar

Golfbilar finns för uthyrning. Priserna gäller för 18 hål.

Hyra av golfbil: 400 kr 

Hyra av golfbil  med sjukintyg: 200 kr

För att hyra och köra golfbil krävs körkort med minst behörighet B.

Golfbilarna ska framföras i nyktert tillstånd.

Vid oaktsamhet ansvarar föraren för skador på bilen.

Väder- och markförhållanden kan göra att biluthyrningen stoppas. 

OBS! Bokning av golfbil skall ske i samband med tidsbokning