Lokala Regler och Tävlingsvillkor 2022

Övergripande

Vid spel på Säters GK gäller

  • Regler för Golfspel 2019
  • Spel- och Tävlingshandboken gällande upplaga

Övriga Lokala Regler

1. Out of Bounds (Regel 18)

Gränsen för out of bounds markeras med vita pinnar och vita linjer.

Kyrkogården mellan hål 11 och 18 är out of bounds, gränsen utgörs av granhäcken.

2. Pliktområden (Regel 17)

Pliktområden markeras med röda pinnar och röda linjer.

Alla omarkerade diken är rött pliktområde.

3. Onormala banförhållanden (Regel 16)

Onormala banförhållanden markeras med blå pinnar eller blå linjer.

Även vita omslutande linje markerar onormala banförhållanden.

Onormala banförhållanden omfattar:

a) Skador i bunker, förorsakade av kraftigt regn eller av bevattningsanläggningen.
b) Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet.
c) Myrstackar.
d) Dräneringsdiken med synligt grus

Spelförbudszon markeras genom blåpinne med grön topp eller blåvit pinne.

4. Green (Regel 13)

Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:

  • spelaren,
  • klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
  • ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort).

Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger

5. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

Sätt att avbryta och återuppta spelet

Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

6. Områden där övning är tillåten

Övning tillåten på övningsgreenen bakom tee hål 1 och övningsområdet vid tee hål 9.

Plikt för brott mot lokal regel: Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – allmän plikt, två slag. 

LOKALA TÄVLINGSBESTÄMMELSER

7. Särskiljning (Regel 3.3a)

I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning. I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål med start på hål 1 och därefter hål 18 o.s.v. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

8. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)

Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas i tävlingsexpeditionen. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat tävlingsexpeditionen med båda fötterna.

9. Prisutdelning

Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.

4. Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad