Lokala Regler och Tävlingsvillkor 2023

LOKALA REGLER och TÄVLINGSVILLKOR 2023

Övergripande

Vid spel på Säters GK gäller

 • Regler för Golfspel 2023
 • Spel- och Tävlingshandboken kapitel 1, handikapregler och amatörregler

Övriga LOKALA REGLER

 1. Out of Bounds (Regel 18)

Gränsen för out of bounds markeras med vita pinnar och vita linjer 

Kyrkogården mellan hål 11 och 18 är out of bounds, gränsen utgörs av granhäcken.

 1. Onormala banförhållanden(Regel 16)

Även vita omslutande linje markerar onormala banförhållanden.

Onormala banförhållanden omfattar:

 1. a) Skador i bunker, förorsakade av kraftigt regn eller av bevattnings-anläggningen
 2. b) Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet.
 3. c) Myrstackar.
 4. d) Dräneringsdiken med synligt grus på spelfältet

 3 Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

             Sätt att avbryta och återuppta spelet

             Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att  

             signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras    

             med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer

             återupptagande av spelet att signaleras med två

             signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

             Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla

             övningsområden också stängda.

4 Områden där övning är tillåten
            Övning tillåten på övningsgreenen bakom tee hål 1 och övningsområdet

            Vid tee hål 9.

 1. 5. Scorekortsansvar

 Regel 3.3b(2) har modifierats på detta sätt:

 Om en spelare vid en tävlingsrond lämnar in ett scorekort utan att  hålresultaten har intygats antingen av spelaren, markören eller båda, får spelaren den allmänna plikten (två slag).

Plikten läggs på det sista hålet av spelarens rond.

 

Plikt för brott mot lokal regel: Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – allmän plikt, två slag. 

LOKALA TÄVLINGSBESTÄMMELSER

 1. Särskiljning (Regel 3.3a)

I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning. I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål med start på hål 1 och därefter hål 18 o.s.v. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

 1. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)

Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas i tävlingsexpeditionen. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat tävlingsexpeditionen.

 

8 Prisutdelning

Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.

 1. Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad