Banstatus

Banan fortsatt stängd så länge det ligger snö på backen. Uppdateras löpande.