Årsavgifter

Full Spelrätt

Senior (21+)*

Medlemsavgift   985 kr
Spelavgift  5 350 kr

Student

(Heltidsstudier som styrks med intyg)

Medlemsavgift    985 kr
Spelavgift  3 150 kr

Äldre junior (18-21)

Medlemsavgift    485 kr
Spelavgift  1 250 kr

Yngre junior (13-17)

Medlemsavgift    485 kr
Spelavgift    800 kr

Knatte (0-13)

Medlemsavgift   485 kr
Spelavgift   200 kr

Familjespelrätt**

Medlemsavgift    985 kr
Spelavgift   7 250 kr

Begränsad spelrätt

Vardags, fritt spel på vardagar

Medlemsavgift   985 kr
Spelavgift  4 290 kr

Kvälls, start alla dagar från kl.16.30

Medlemsavgift   985 kr
Spelavgift    3 075 kr

10-dagars, spel 10 dagar alla tider

Medlemsavgift    985 kr
Spelavgift  3 075 kr

3-dagars, spel 3 dagar alla tider

Medlemsavgift    985 kr
Spelavgift    950 kr
 
Uppgraderingsavgift (3-10 el. 10-Full)  100 kr

Nybörjarmedlemsskap
2 985 kr

Greenfeemedlem

Som greenfeemedlem på säters GK spelar du endast mot dalagreenfee på säters gk
985 kr

Spel med medlem

Greenfee gäst som spelar med medlem som har fullvärdigt medlemskap och bokar in och spelar med i bollen erhåller 100kr i rabatt på ordinarie greenfee. Max 1 gäst/ medlem.

*Senior spelrätt ger dig rätt att boka 4 tider per vecka 2 på vardag, och 2 på helg. När du har spelat klart rundan kan du självklart boka in en till runda samma dag eller senare under veckan/ helgen.

**Familjespelrätt är en gemensam spelrätt för båda föräldrar med hemmavarande barn under 10 år. Där båda föräldrarna kan spela på spelrätten men inte samtidigt då ålägger en partner en reducerad avgift ( dalagreenfee). Barnen är inkluderade i priset. Alla i familjen måste ålägga en varsin medlemsavgift men delar på spelrätten.