Kommittéer

Kommittéarbetet bygger på en stor portion av ideellt arbete. Ansvariga för verkställighet är dock klubbens tjänstemän. Det finns alltid plats för fler och mer ideella insatser. Känner du att du vill vara med och påverka utvecklingen i Säters GK så kontaktar du någon i den kommitté som du känner för.

Tävling

Kjell Hagman070-9966432Kontakt e-post
Jan Olov Morelius076-9498003Kontakt e-post
Lennart Ebbegren073-0227812Kontakt e-post
Rune Claesson070-4535733Kontakt e-post
Kristoffer Toresson073-0376258Kontakt e-post
Karin Jonsson073-6590288 
Christina Sturesson, Styrelse rep.070-7287877 

Utbildning/junior

Kristoffer Toresson073-0376258Kontakt e-post
Anders Efraimsson  
Jonas Tranback  
Fredrik Larsson  

Damer

Målsättning med verksamheten är att klubbens damer ska träffas under trevliga och avspända former. Alla är välkomna oavsett hcp. Vi arrangerar tisdagskvällar som pågår under hela säsongen. Vi möter även andra dalaklubbar i Hulda Cup vilket är ett matchspel för Damer.

Irene Stark, ordf 070-3101219 Kontakt e-post
Anita Nylén 070-4246652 Kontakt e-post
Karin Jonsson 073-6590288 Kontakt e-post
Christina Sonesson 070-3703662 Kontakt e-post
Carina Larsson 070-7835646 Kontakt e-post
Helene Ekgren 070-3083276 Kontakt e-post

Marknad

Marknad ansvarar för klubbens sponsorsverksamhet, rekrytering av medlemmar samt Golfshopen. Tveka inte att kontakta oss i gruppen om du har frågor eller ideér.

Henrik Ekgren070-5669139Kontakt e-post
Ola Linnteg070-6235804Kontakt e-post
Mikael Axelsson073-2770265Kontakt e-post
Kristoffer Toresson073-0376258Kontakt e-post

Anläggning/miljö

Gruppen ansvarar för drift och utveckling av våra anläggningar d.v.s bana, byggnader och maskiner. Bankommitén jobbar utifrån den av årsmötet fastlagda långtidsplanen.
Christer Lindborg 070-2075596 Kontakt e-post
Hans Grandin 070-5415515 Kontakt e-post
Leif Mattsson 070-5104750 Kontakt e-post

Senior

Kommittén planerar säsongens aktiviteter för seniorerna.
Kjell Hagman 070-9966432 Kontakt e-post
Jan Olov Morelius 076-9498003 Kontakt e-post