Greenfee

Ordinarie Greenfee

Vardagar

480 kr

Helgdagar

560 kr

Dalagreenfee

Vardagar

360 kr

Helgdagar

420 kr

Pay & Play

Alla dagar

690 kr

För spel krävs minst en spelare i bollen med hcp 36 eller lägre

9-hålsgreenfee

40% rabatt av gällande greenfee

Junior

Junior har alltid 50% av gällande seniorgreenfee

Spel med medlem

Greenfeegäst som spelar med medlem som har fullvärdigt medlemskap som bokar in och spelar med i bollen erhåller 100kr i rabatt på ordinarie greenfee. Max 1 gäst/ medlem. Medlem och gäst skall ha samma bokningsnummer och bokning skall vara utförd av medlem.

Greenfeesamarbeten 2021

Gäller för spelare med fullvärdigt medlemskap/spelrätt

Gävle GK 50 % av gällande greenfee på vardagar

Hagge GK, 50 % av gällande  greenfee. Gäller vardagar alla tider, helger efter kl 14.00

Hofors GK, 50 % av gällande greenfee. Gäller vardagar alla tider, helger efter kl 15.00

Högbo GK, 50 % av gällande greenfee. Gäller vardagar alla tider, helger efter kl 14.00

Samtliga greenfeesamarbeten gäller när båda banorna öppnat med ordinarie greener

 

Begränsad spelrätt

Begränsad spelrätt i Säters GK – 360 kr vardagar, 420 kr helger