Greenfee 2024

Ordinarie Greenfee

Vardagar

585 kr

Helgdagar

625 kr

Dalagreenfee

Vardagar

435 kr

Helgdagar

465 kr

Pay & Play

Alla dagar

690 kr

För spel krävs minst en spelare i bollen med hcp 36 eller lägre

 

9-hålsgreenfee

40% rabatt av gällande greenfee

Junior

Junior har alltid 50% av gällande seniorgreenfee

Spel med medlem

Greenfeegäst som spelar med medlem som har fullvärdigt medlemskap som bokar in och spelar med i bollen erhåller 100kr i rabatt på ordinarie greenfee. Max 1 gäst/ medlem. Medlem och gäst skall ha samma bokningsnummer och bokning skall vara utförd av medlem.

 

ÅRSGREENFEE 2024 

För att nyttja årsgreenfee krävs fullvärdigt medlemskap på annan klubb (betalt både spel- och medlemsavgift). All greenfee ingår, vardagar, helger och tävling. För att deltaga på klubbmästerskap krävs fullvärdigt medlemskap på Säters GK.

3 995kr

 
 

Greenfeesamarbeten 2024

Gäller för spelare med fullvärdigt medlemskap/spelrätt

Gävle GK 50 % av ordinarie greenfee på vardagar

Sala GK 50 % av ordinarie greenfee. Gäller vardagar alla tider, helger efter kl 14.00

Hofors GK, 50 % av ordinarie greenfee. Gäller vardagar alla tider, helger efter kl 15.00. Gäller när båda banorna är öppna för spel.

Högbo GK, 50 % av ordinarie greenfee. Gäller vardagar alla tider, helger efter kl 14.00

Övriga Dalaklubbar, 25% rabatt av ordinarie greenfee alla dagar.

Begränsad spelrätt

Begränsad spelrätt i Säters GK = 435 kr vardagar, 465 kr helger