Greenfee 2022 (nedan). 2023 års greenfee kommer inom kort.

Ordinarie Greenfee

Vardagar

495 kr

Helgdagar

575 kr

Dalagreenfee

Vardagar

370 kr

Helgdagar

430 kr

Pay & Play

Alla dagar

690 kr

För spel krävs minst en spelare i bollen med hcp 36 eller lägre

9-hålsgreenfee

40% rabatt av gällande greenfee

Junior

Junior har alltid 50% av gällande seniorgreenfee

Spel med medlem

Greenfeegäst som spelar med medlem som har fullvärdigt medlemskap som bokar in och spelar med i bollen erhåller 100kr i rabatt på ordinarie greenfee. Max 1 gäst/ medlem. Medlem och gäst skall ha samma bokningsnummer och bokning skall vara utförd av medlem.

 

ÅRSGREENFEE 2023 

För att nyttja årsgreenfee krävs fullvärdigt medlemskap på annan klubb (betalt både spel- och medlemsavgift). All greenfee ingår, vardagar, helger och tävling. För att deltaga på klubbmästerskap krävs fullvärdigt medlemskap på Säters GK.

3 495kr

 
 

Greenfeesamarbeten 2022

Gäller för spelare med fullvärdigt medlemskap/spelrätt

Gävle GK 50 % av ordinarie greenfee på vardagar

Sala GK 50 % av ordinarie greenfee. Gäller vardagar alla tider, helger efter kl 14.00

Hofors GK, 50 % av ordinarie greenfee. Gäller vardagar alla tider, helger efter kl 15.00

Högbo GK, 50 % av ordinarie greenfee. Gäller vardagar alla tider, helger efter kl 14.00

Mora GK, Fritt spel vid ett tillfälle under säsongen (gäller dock inte som utbyte  mot tävlingsgreenfee).

Övriga Dalaklubbar, 25% rabatt av ordinarie greenfee alla dagar.

Begränsad spelrätt

Begränsad spelrätt i Säters GK = 370 kr vardagar, 430 kr helger