Styrelse

Christer Lindborg, ordförande070-2075596Kontakt e-post
Thomas Lövgren070-2090933 
Håkan Gustâv, kassör suppleant070-5409413 Kontakt e-post
Lena Romlin suppleant  
Christina Sturesson, sek070-7287877Kontakt e-post
Max Ekberg072-7300714 
Thomas Brobäck073-0235100 
Per-Åke Hall070-5601337 
Irene Starck Kontakt e-post