Styrelse

Christer Lindborg, ordförande 070-2075596 Kontakt e-post
Thomas Lövgren 070-2090933  
Håkan Gustâv, kassör suppleant 070-5409413  Kontakt e-post
Lena Romlin suppleant    
Christina Sturesson, sek 070-7287877 Kontakt e-post
Max Ekberg 072-7300714  
Peder Wikström
 
Per-Åke Hall 070-5601337  
Irene Starck   Kontakt e-post