Styrelse

Christer Lindborg, ordförande070-2075596Kontakt e-post
Thomas Lövgren070-2090933 
Håkan Gustâv, kassör suppleant070-5409413 Kontakt e-post
Lena Romlin suppleant  
Christina Sturesson, sek070-7287877Kontakt e-post
Max Ekberg072-7300714 
Thomas Brobäck073-0235100 
Per-Åke Hall070-5601337 
Irene Starck Kontakt e-post
Revisor Golfklubben: Inger Persson

Revisor Golfklubben: Eie Landdquist
 
Revisor Säters Golf AB:  Marcus Persson
 

   
Valberedning:  Sören Fogde, sammankallande

Valberedning: Carina Larsson
 
Valberedning: Rune Claesson