Det börjar se bra ut och vårdukar har lagts ut på de flesta greenerna idag.

Tack alla för hjälpen med detta!

Ola Linnteg
Author: Ola Linnteg