Vi fortsätter vårt arbete med att se över hur vi kan göra vår verksamhet ännu bättre.

Vi bjuder in till ett informationsmöte!
Tanken är att informera om olika sätt att engagera sig ideellt, oavsett om det är i projekt eller dagliga aktiviteter.
Där finns möjlighet att ställa frågor samt att ha diskussion.

När: Tisdag 23 april kl 17.00
Var: Restaurangen, Säters Golfklubb

Vi bjuder på fika.                                                                                                                                                                                                                                Hoppas att få se dig där – välkommen!

En stor del i vår verksamhetsutveckling är att göra en översyn inför den kommande säsongen där en stor pusselbit gäller möjlighet att få fler uppgifter utförda via ideellt engagemang.

Redan idag får vi betydande hjälp i form av frivilliga insatser och det finns stort hjärta samt kunskap bland många av våra medlemmar.

Då det är flera som är intresserade kring hur de skulle kunna hjälpa till vill vi givetvis berätta om detta. Det blir bättre och roligare ju fler vi blir!

Ola Linnteg
Author: Ola Linnteg