Vi håller på med en översyn av verksamheten inför den kommande säsongen där en stor pusselbit gäller möjlighet att få fler uppgifter utförda via ideellt engagemang.

Varför gör vi då detta?
Vi gör detta av flera anledningar – bland annat resursbesparingar och gemenskap.

Resursbesparingar: Genom att använda ideella insatser i högre utsträckning tror vi föreningen kan spara betydande resurser, inklusive ekonomiska medel.
Gemenskap och samhörighet: Vår övertygelse är att ideella insatser skapar en stark känsla av gemenskap inom vår förening. Det ger medlemmarna möjlighet att samarbeta för gemensamma mål och stärker samhörigheten.

I veckan hölls ett informationsmöte där ca 30 personer var på plats och ville bidra. Många har även ringt/mailat in sin vilja kring att vara behjälpliga på något sätt vilket är mycket glädjande och det blir både bättre och roligare ju fler vi blir!

I stora drag önskas hjälp inom 3 områden:

– Banan (tex kratta bunkrar, hålla fint på tee, mm)
– Klubbhusområdet (parkering, rangen, padelbanorna, mm)
– Serviceområden (stugor, ställplats, golfbilar, golfvärdar, mm) 

För att kartlägga möjligheterna önskar vi att du som känner att du vill hjälpa till på något sätt fyller i ett kort svarsformulär
Detta görs via länken nedan:
Länk till svarsformulär

Svaren kommer att ligga till grund för hur vi kan gå vidare i detta.

Tack!

Vänlig hälsning

Styrelsen, Säters Golfklubb & Säters Golf AB

Ola Linnteg
Author: Ola Linnteg