Vår bana är fin. Dock är vi nu inne i den tid då det kommer att bli frost och då behöver vi vara extra rädda om vår bana då det blir betydande skador, framförallt på greenerna, om detta inte respekteras.

När det är frost är hela banan stängd tills dess att annan information ges. 

De starttider som är bokade kommer vara de som gäller!

Alltså – om du har bokat tid kl. 09.00 och det fortfarande är frost, är din tid inte spelbar och kommer strykas. Första tid som får spelas på är först då frosten har släppt – din starttid förskjuts alltså inte och du behöver boka en ny tid eller gå ut på hål 10 när frosten släppt.

Tänk på att det går mot kallare dagar och nätter vilket också gör att frosten kommer.

Håll koll på vädret och boka tid därefter.

Det bra att vi tillsammans har koll på läget och vad som gäller vid frost.

Inför höst och vinter vet vi alla att frosten smyger sig på oväntat om nätterna. Vid frost skadas banan hårt och det är därför förbjudet att spela.  Banan stänger tillfälligt och öppnar ofta igen. Vanligt är att banan är vit av frost på morgnarna, men tinar gradvis upp under dagen. När det är frostfritt får golfarna spela, men så länge gräset är vitt och fruset är det stopp.

Gräset är väldigt känsligt innan det är invintrat, speciellt vid första frosten. Att spela på greenerna då kan orsaka svåra problem som tar tid att bli av med. När första frosten kommer innehåller gräset fortfarande mycket vatten och har inte hunnit härdats och anpassat sig till den kyligare säsongen. Då är risken större att plantan skadas och dör om golfarna kliver omkring på ytan. Här är några exempel på vad som kan hända om golfaren spelar på vintern då gräset är fruset men marken inte är tjälad:

* Marken packas under spelarens tyngd, luften trycks ur marken varpå rötter och mikroliv dör, just där spelaren gått. Risken finns också att det samlas vatten på ytan där spelaren gått, fryser till is och bildar isbränna som dödar gräset. Det är vanligt att alger bildas i fläckarna efter isbrännan, och det är svårt att få nysått gräs att ta sig i dessa fläckar.

* Slitaget av spelet på frusna greener kan förstöra gräsplantans delar, speciellt tillväxtpunkten som ligger i markytan. Dessutom glesas gräset ut och ger utrymme för svampsporer att få grepp. Svampsporerna sprids bland annat via golfarens skor och en försvagad gräsplanta är då ett lätt byte.

Ola Linnteg
Author: Ola Linnteg