KM i de olika åldersklasserna, från H21 till H80, avgjordes under helgen i omväxlande väder. I vissa klasser fick en runda strykas helt då denna inte kunde spelas klart under rådande väderförhållanden.

Vi vill passa på att tacka alla deltagare och ett extra stort TACK till våra fantastiska funktionärer Michael Olsson, Solbritt  Haupt Olsson och Inger ”Kicki” Gustâv som möjliggör detta för så många!

D22: 1:a Linda Jonsson 171, 2:a Charlotte Bodin 178, 3:a Karin Jonsson 184

H22: 1:a David Romlin 146, 2:a John Kvarnström 148, 3:a Carl Åberg 152

H21: 1:a Gustav Björk 83, 2:a Edvin Nylén 92, Ludvig Romlin 96

H30: 1:a Niklas Porter 74, 2:a Carl Åberg 75, 3:a Andreas Bergqvist 79

H40: 1:a John Kvarnström 69, 2:a Andreas Gustâv 77, 3:a Mikael Rusback 80

D50: 1:a Charlotte Bodin 90, 2:a Karin Jonsson 94, 3:a Maria Isaksson 95

H50: 1:a Peder Wikström 76, 2:a Ola Linnteg 80, 3:a Johan Bomberg 91

H60: 1:a Thomas Lövgren 77, 2:a Lars Söderström 83, 3:a Göran Hedström90

H70: 1:a Sven-Erik Eriksson 86, 2:aJan-Olov Morelius 87,3:aRune Claesson87

H80: 1:a Lars ”Pudas” Nordlander 90, 2:a Henrik Björk 93,3:aOlle Norman99

Stort GRATTIS till alla pristagare och vi ser redan fram emot KM 2024!

Ola Linnteg
Author: Ola Linnteg